Bài khấn Tang Lễ, giỗ chạp

Văn khấn Lễ Đại Tường (Giỗ Hết)

Văn khấn Cúng lễ ngày Giỗ Hết (lễ Đại Tường)

1.  Ý nghĩa Lễ Đại Tường Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ Hết thương làm linh đình hơn, và sau Giỗ này, người nhà bỏ tang phục, hay còn…

Xem thêm
Văn khấn Lễ Đàm Tế

Văn khấn Lễ Đàm Tế (lễ hết tang Trừ phục)

1. Ý nghĩa Lễ Đàm Tế:  Sau 2 năm và 3 tháng dư ai, chọn một ngày tốt làm lễ: Đắp sửa mộ dài thành mộ tròn, cất khăn tang, huỷ đốt các thứ thuộc phần lễ tang, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn thờ tang. 2. Văn khấn Lễ Đàm Tế đúng chuẩn …

Xem thêm
Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc

Văn khấn trong tang lễ – Văn khấn Lễ Chung Thất (49 ngày) và Tốt Khốc (100 ngày)

1. Ý nghĩa Lễ Chung Thất và Tốt Khốc: Lễ Chung Thất là lễ 49 ngày. Lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày 2. Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc  Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Hôm nay là ngày….tháng….năm…..âm lịch tức ngày…..tháng….năm dương lịch. Tại (địa chỉ):……………………

Xem thêm
văn khấn lễ tế ngu

Văn khấn Lễ Tế Ngu – Văn khấn trong tang lễ

1. Ý nghĩa Lễ Tế Ngu : Lễ ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong 2. Văn khấn Lễ Tế Ngu  Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng…

Xem thêm
Văn khấn Lễ Chầu Tổ

Văn khấn Lễ Chầu Tổ – Văn khấn trong tang lễ

1. Ý nghĩa Lễ Chầu Tổ: Sau khi làm lễ Hồi Linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết với Tổ Tiên ở bàn thờ chính, nếu là gia đình nhà con thứ thì yết cáo tại nhà thờ của chi họ, nơi thờ ông bà nội, hoặc cụ nội. 2. Văn khấn Lễ…

Xem thêm
Văn khấn Lễ Hồi Linh

Văn khấn Lễ Hồi Linh trong tang lễ

1.  Ý nghĩa  Lễ Hồi Linh Văn khấn lễ Hồi Linh (Lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về) 2. Văn khấn Lễ Hồi Linh đúng chuẩn Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức Đương cảnh…

Xem thêm
Văn khấn Lễ Thành Phần

Văn khấn trong tang lễ – Văn khấn Lễ Thành Phần

1.  Ý nghĩa lễ Thành Phần  Văn khấn lễ Thành Phần (Lễ khi đắp xong mộ) 2.  Văn khấn lễ Thành Phần đúng chuẩn theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam: Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con lạy Đức…

Xem thêm
Văn khấn Lễ Chúc Thực

Văn khấn trong tang lễ – Văn khấn Lễ Chúc Thực

1.  Ý nghĩa Lễ Chúc Thực: Văn khấn lễ Chúc Thực (Lễ dâng cơm khi còn để linh cữu ở nhà) 2.  Văn khấn Lễ Chúc Thực đúng chuẩn Nam mô A Di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Đức Đương…

Xem thêm
Văn khấn Lễ Thành Phục

Văn khấn Lễ Thành Phục trong tang lễ

1. Ý nghĩa Lễ Thành Phục Văn khấn Lễ Thành Phục (lễ sau khi gia đình nhân thân mặc đồ tang, tề tựu quanh linh cữu) 2. Văn khấn Lễ Thành Phục đúng chuẩn theo Văn khấn cổ truyền  Nam mô A Đi Đà Phật! (3 lần) – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật,…

Xem thêm
Văn khấn Lễ Thiết Linh

Văn khấn Lễ Thiết Linh trong tang lễ

1. Ý nghĩa Lễ Thiết Linh:  Văn khấn lễ Thiết Linh (Lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị) 2. Văn khấn Lễ Thiết Linh đúng chuẩn   Nam mô A Đi Đà Phật! (3 lần) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Con kính lạy Đức…

Xem thêm