Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch và cách sắm lễ hàn long mạch

1. L bi hoàn địa mạch

Theo quan niệm của người xưa, khi một gia đình nào đó đào đất, lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may làm tổn thương đến Long mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặp tai họa, vận rủi, điềm xấu… Do đó gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai họa, vận xấu.

Để tránh được tai họa thì gia chủ phải lấy nước ở ba con sông, hòa với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), cho chỉ năm màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hô” bày lễ hoa quả ứng với Ngũ Hành (năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen (hoặc tím), cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa năm màu, hương, vàng mã… khấn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch.

2. Lễ vật cúng lễ bồi hoàn địa mạch

Muốn cúng hồi hoàn địa mạch sẽ cần phải sắm lễ và thực hiện đầy đủ các nghi thức, văn khấn hàn long mạch, cúng long mạch chu đáo. Đồ lễ bồi hoàn địa mạch gồm những gì? Sắm lễ bồi hoàn địa mạch sẽ cần chuẩn bị đầy đủ không thể thiếu bất cứ một lễ vật nào sau đây:

– Nặn Thần Quy: Dùng tam giang thủy (nước 3 con sông) trộn với đất để nặn thành hình Thần quy. Sau đó cho Kim và chỉ ngũ sắc vào trong mình Thần Quy để được Ngũ Linh Thổ. Hoặc cầu kỳ hơn thì lễ vật cúng bồi hoàn địa mạch sẽ làm như sau: lấy nước 3 con sông nấu lên, cho vào đó chu sa (đất sét đỏ) và đợi nước vang hàn long mạch nguội để tạo thành hình Thần Quy (Thần Rùa). Sau đó ghi chú vào đó 2 chữ Án Lam (Úm Lam) dâng cúng trong lễ cúng hàn long mạch.

– Chuẩn bị thêm 5 loại đậu với (5 màu), 5 loại hoa (5 màu) và 5 cờ sắc trong đó các loại phải có đủ 5 màu tượng trưng cho Ngũ hành: xanh (mộc) vàng (Thổ), đỏ (Hỏa), trắng (Kim), đen hoặc xanh nước biển (Thủy), 5 loại đất linh, kim chỉ ngũ sắc và 1 ít cát ở ngã ba sông.

– Đồng thời nên chuẩn bị: Mâm lễ mặn, vàng mã, hương, trầu, rượu để cúng bồi hoàn long mạch.

3. Văn khấn bồi hoàn địa mạch

Cách cúng bồi hoàn địa mạch, cúng động long mạch cũng cần phải theo quy trình lễ hoàn thổ, lễ hoàn long mạch và chọn ngày thích hợp mới đảm bảo linh ứng và hiệu nghiệm theo quan niệm đó là:

Chọn ngày cúng bồi hoàn địa mạch

Khác với việc cúng động thổ khởi công xây mới hay cúng sửa nhà thì việc chọn ngày đẹp sẽ theo tuổi. Ngày cúng lễ điền hoàn địa mạch sẽ phải là các ngày: Thiên xá, Thiên nguyên, Địa nguyên, Tứ mậu, Tứ kỷ.

Đặc biệt trong các ngày đó phải có các Đại kiết tinh như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Tam đại kỳ môn phi đến vị trí Long nhập thủ, các ngày có Quý nhân, Lộc mã của gia chủ và Thái tuế phi đến vị trí Long nhập thủ đó.

Cách bày trận ngũ hành làm lễ hàn Long mạch

Cách hàn long mạch cần chọn nơi bày lễ trận Ngũ hành là trung tâm mà long mạch bị động, có đào đất. Hãy đào sẵn một hố nhỏ, chờ cho việc khấn vái lễ xong để đặt Thần Quy đã nặng sẵn bằng nước tam giang đã dâng lễ xuống hỗ, dùng cát chu sa ở bãi nước ngã ba sông trộn với 5 thứ đậu, hoa cho xuống hố rồi lấp giấy hóa vàng bạc ở đó.

Nếu chưa nặn Thần Quy sẵn thì phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu để tạo ra thần quy trong lễ cúng điền hoàn địa mạch để cho xuống hố khi làm lễ lễ cúng hoàn công xong.

Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

Sắm lễ điền hòa địa mạch, chọn ngày cúng hàn the Long mạch, đến giờ hãy dâng hương, ăn mặc chỉnh tề và đọc bài văn khấn bồi hoàn địa mạch, văn khấn động long mạch cầu cho mọi vật an lành.

Bài cúng hàn long mạch, văn khấn điền hoàn địa mạch, lễ cúng hoàn thổ:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

 Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

– Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thô chư vị Tôn thần. 

– Con kính lạy các Ngài Ngũ Phương, Ngủ đê, Ngũ nhạc Thánh đế, Nhị thập Tứ khí Thần quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị Thổ thần cùng Quyến thuộc. 

 Kính lạy các ngài Kim niên đương cai Tôn thần, Bản cảnh Thành Hoàng Tôn thần và các vị thần linh cai quản ờ trong khu vực này! 

           Tín chủ chúng con là…………………….. 

            Ngụ tại……………………………… 

            Hôm nay là ngày … tháng … năm … 

             Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin hồi hoàn địa mạch. Tín chủ con có lời thưa rng:

              Bởi vì trước đây

              Do tinh mờ mịt

              Thức tỉnh hồn mê

              Đào đất lấp ao

              Gây nên chấn động

              Hoặc hởi khách quan

              Hoặc do chủ sự

              Tổn thương Long Mạch

              Mạo phạm thần uy

              Ảnh hưởng khí mạch 

               Nay mun cho phong th an hòa, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai họa, nên tín chủ chúng con trượng uy Đại sĩ, nương đức Tôn thần, cung tọa bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành.

               Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng ngài U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Đế, Hậu Thổ nguyên Quân, Sơn Nhạc Đế Quân, Đương Phương Thổ Địa, Thổ phủ Thần kỳ, hai mươi bn khí Thần quân, hai mươi bn Long Mạch Thần quan, hai mươi bốn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn Sơn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn hướng Địa Mạch Thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, Th bá, Thổ Hậu, Thổ Mãnh, Thổ trọng thần quân, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Th tôn, Thổ thảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ Kỳ Ngũ Phương Bát quái, và các thần minh quyến thuộc, Kim niên Hành Khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Đương cảnh Thành Hoàng bản thổ Đại vương và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này. 
               Cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời cầu thỉnh, chuân tâu sám tạ, giáng phó án tiền, thụ hường lễ vật nguyện cho

               Phong thổ phì nhiêu 

               Khí sung mạch vượng 

               Thần an tiết thuận

               Nhân sự hưng long

               S cầu như ý 

               Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Trên đây là toàn bộ những thông tin về hoàn thổ là gì, hàn long mạch, cách làm lễ bồi hoàn địa mạch, lễ tạ long mạch, tạ quan đương xứ thổ địa chính thần và bồi hoàn địa mạch giúp gia chủ bình yên, vạn sự như ý, tránh điều tai ách khi đào ao, xây cất…

Bình luận trên Facebook