VĂN KHẤN TẠ MỘ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM LỄ SAU KHI XÂY CẤT, TÔN TẠO, LẮP ĐẶT LĂNG MỘ ĐÁ

Quy trình sắm lễ tạ mộ và đọc văn khấn tạ mộ sau khi xây cất, tôn tạo, lắp đặt lăng mộ đá

Sắm lễ tạ mộ, chuẩn bị sắm lễ tạ bao gồm:

10 bông hoa hồng đỏ tươi

3 lá trầu, 3 quả cau tươi, có cành dài và đẹp

1 mâm trái cây

1 mâm sôi trắng

1 con gà luộc nguyên con, đặt trên mâm sôi (gà trống)

500mm rượu trắng

5 chén rượu

10 lon bia

2 bao thuốc lá

2 gói chè

2 nến cốc mầu đỏ

Đồ hàng mã cùng chuẩn bị như sau

1 cây hoa vàng, hoa đỏ

5con ngựa, mỗi con một màu

5 bộ mũ ao, Hia (giầy, dép) có kèm cờ lệnh, kiếm, roi

Lưu ý, môi con ngựa trên lưng phải có lễ tiền vàng

Đọc văn khấn lễ tạ mộ

Nam mô a di đà phật con kính lậy quan đương chính thổ địa, thổ địa ngũ phương long mạch tôn thần, tiền thần chu tước, hậu thần huyền vũ, tả thần thanh long, hữu thần bạch hổ, liệt vị tôn thần cai quản ở sứ này, con kính lậy vong linh hôm nay là ngày…tháng…năm nhâm tiết chúng con là… thành tâm sắm sanh phẩm lễ vật, hương hoa, phù tỉu lê nghi trình cáo cho thần về việc tôn tạo mộ phần nguyên có vong linh than nhân của gia đình chúng con là… hiện có phần mộ an táng ở nơi này được ơn chư vị tôn thần che chở ban ơn vong linh được yên ổn vui tươi nơi chí suối lại nhờ có cơ duyen lành gia đình chúng con lại được vong linh đi về ghé thăm linh ứng chỉ dẫn các công việc được đầu xuôi đuôi lọt nhờ thế toàn gia cảnh được an ninh khang thái, từng bước tiens bộ. nay nhằm ngày lành tháng tốt gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mộ những mong báo đáp ân thâm, tỏ long hiếu kính cúi xin chư vị lai giáng án tiền nhận hưởng lễ vật chứng minh tâm đức cúi mong chấp kỷ lễ bạc lời kêu tiếng khấn, tờ dơn cánh sớ tùy phương ứng biến, độ trì toàn gia từ trẻ tới già luôn dược mạnh khỏe, vui tươi. Chung con toàn gia dâng biểu gồm.. ( đọc tên các đồ mã dâng cho vong ) âm dương cách trở bát nước nén hưởng rẽ tấm lòng thành cúi xin chứng dám cẩn cáo

Bình luận trên Facebook